Home » Kunstwerken Mencia » Klas 2 » Schilderen op doek

Favoriet natuurplekje verbeelden in de stijl van Vincent van Gogh...

( In 2015 werd Vincent van Goghs 125ste sterfjaar herdacht met een internationaal programma. Het motto was: '125 jaar inspiratie'.)