Home » Bovenbouw » Kunstgeschiedenis

Jaartallen van de verschillende periodes:
1 - Grieken 700 bce - 146 bce
2 - Romeinen 200 bce - 476 ce
3 - Vroege Middeleeuwen 500 ce - 1050 ce
4 - Romaans 1050 ce - 1200 ce
5 - Gotiek 1140 ce - 1500 ce
6 - Renaissance 1400 ce- 1600 ce
7 - Barok 1600 ce - 1750 ce
8 - Neo-classicisme 1750 ce - 1900 ce
9 - Romantiek 1800 ce - 1850 ce
10 - Realisme 1850 ce - 1870 ce
11 - Impressionisme 1870 ce - 1880 ce
12 - Post-impressionisme 1880 ce - 1900 ce
13 - Moderne kunst 1900 ce - 1945 ce
14 - Hedendaagse kunst* 1945 ce - 2014 ce


(* - Hedendaagse kunst begint volgens verschillende definities op verschillende momenten. Rond 1970 is een gangbaar moment. Ook wordt de term ‘post-modernisme’ gebruikt voor kunst uit deze periode, dus NA het modernisme)