Home » Bovenbouw » Kunstgeschiedenis » de Grieken

We beginnen de westerse kunstgeschiedenis is bij deze eerste grote Europese beschaving. De Griekse beschaving was zeker niet de oudste, en destijds al helemaal niet de ‘belangrijkste’. (wel voor het westen later!) Met name de Egyptenaren en in Mesopotamië (Perzen, Sumeriërs / Babyloniërs etc.) hadden al veel eerder een ver ontwikkelde cultuur waar de rondreizende Grieken mee in aanraking zijn gekomen.
Vanuit deze contacten ontstond de archaïsche periode. Griekse kunst heeft tot diep in de 19e eeuw ongelofelijk veel invloed gehad op de westerse kunst. Bijna 2500 jaar lang zijn er in meer of mindere mate gebouwen, beelden en zelfs schilderijen gemaakt, waarin erg duidelijk de Griekse ‘roots’ in zijn aan te wijzen. Vaak werd de klassieke Griekse periode beschouwd als een tijd waarin de meest ‘schone’/’ware’ kunst die ooit gemaakt is werd gemaakt.
Recente ontdekkingen tonen aan dat de beelden (net als tempel) waarschijnlijk destijds levendig beschilderd waren!

Griekse schilderkunst is allemaal verloren gegaan. Wel weten we door geschreven werk hoe met dacht over schilderkunst en hoe schilderijen er ongeveer uitzagen

 

We onderscheiden 3 periodes:

Archaïsche periode - Ongeveer van 700 tot 500 BCE (klik voor kenmerken kunst)
Opkomst Griekse stadstaten (Athene groeit uit tot grote rijke stad die democratisch bestuurd wordt, en Sparta
wordt machtige warrior-stad die basis legt voor militair succes tegen oppermachtige perzen.
Klassieke periode – ongeveer van 500 tot 300 BCE (klik voor kenmerken)
Start ‘gouden eeuw’ na slag bij marathon (490 v.c.). Grieken winnen van de machtige Perzen en belanden in een eeuw
van voorspoed en dus een goed kunstklimaat.
Hellenisme – ongeveer van 300 tot 140 BCE
Vanaf 327 v.c. maakt de Macedonische Alexander de Grote de Griekse verdeelde ‘staatjes’ tot een land, en wordt Athene
het culturele centrum van een machtig wereldrijk dat zich uitstrekt van het huidige Italië tot en met stukken van India! Politiek
stelt Athene minder voor, en blijft het grotendeels door Macedonië ‘bezet’.
Na de dood van Alexander valt het rijk snel uit elkaar en uiteindelijk dringt het dan steeds sterker wordende Romeinse
rijk Griekenland binnen en wordt het in 140 v.c. een Romeinse provincie.
Andere culturele centra zijn Pella (Macedonië), Alexandrië (Egypte) en Pergamon, (Klein-Azië, tegenwoordig west-Turkije)