Home » Beeldende Aspecten » Ruimte » Standpunten

Standpunten

De manier waarop je de ruimte in een tekening of schilderij voorstelt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van het standpunt dat de beschouwer in je werk inneemt. Dit wordt vooral bepaald door de ooghoogte. Hieronder bespreken we de drie verschillende standpunten:

Normaal standpunt

De horizon bevindt zich op de hoogte van een (volwassen) staand mens. Je ziet dan alles zoals je dat dagelijks ziet wanneer je staat of loopt.Hieronder zie je een afbeelding met een normaal standpunt:

Laag standpunt

Je ooghoogte is lager dan die van bijvoorbeeld omringende mensen (normaal standpunt). Je kijkt op tegen de omgeving.

Bij het begrip kikvorsperspectief zie je de omgeving vanuit een heel laag standpunt. Je ziet de omgeving eigenlijk door de ogen van een kikker. De horizon ligt laag in het beeldvlak. Hier zie je hoe dat dat eruit ziet:

Hoog standpunt

Bij een hoog standpunt is je ooghoogte hoger dan normaal. Je kijkt dan neer op de omgeving. Bij het begrip vogelvluchtperspectief zie je de omgeving vanaf een hoog standpunt. Je ziet de omgeving dan door de ogen van een vogel. De horizon ligt hoog in het beeldvlak. Dat ziet er dan zo uit: