Home » Bovenbouw » Kunstgeschiedenis » Renaissance » Noordelijke Renaissance

De kunst

is te omschrijven als rustig, evenwichtig, symmetrisch en gemaakt met inachtneming van de ideale verhoudingen (gulden snede), en de juiste proporties.

Menselijke maat uitgangspunt

Ook klassieke onderwerpen (mythologie in plaats van alleen maar de Bijbelse thema’s) naast nog steeds vaak religieuze kunst.

Natuurgetrouwe weergave van de driedimensionale wereld door een aantal Picturale ver- nieuwingen, namelijk:

 1. Uitvinding van Lijnperspectief (ongeveer 1425, door Brunelleschi, Florence )

 2. Ontwikkeling van atmosferisch perspectief (Vlaanderen)

 3. Perfecte beheersing van plasticiteit en stofuitdrukking (Vlaanderen)

 4. Portretten in ‘driekwart’ (Vlaanderen)

 5. Mens als inspiratiebron; anatomie en verhoudingen perfect natuurgetrouw weergege- ven. (Italië)

 6. Gebruik van Verkort (scorzi) in het weergeven van vooral lichamen (Italië)

Meer kenmerken van vooral Italiaanse schilderkunst:

 • Symmetrie, Harmonie, rust

 • Vrij egale en heldere belichting

 • Centraalperspectief

 • Perfecte anatomie, natuurlijke plooival, houdingen vaak uit klassieke beelden overge nomen!

 • Naast bijbelse ook klassieke (mythologische-) onderwerpen

 • Geschilderde architectuur bevat klassieke kenmerken

 • Driehoeken (piramide) in compositie met horizontale basis en punt centraal

44

 • Zuivere, heldere kleuren

 • Vormen duidelijk omlijnd; lineair van opzet

 • Hierdoor staan (groepjes) figuren ‘los’ van elkaar, duidelijkheid met betrekking tot voor- grond/achtergrond

 • Door naturalisme en illusionisme is het schilderij als het ware een ‘venster’ op een realis- tisch aandoende werkelijkheid. (in plaats van een soort ‘goddelijke’ werkelijkheid in mid- deleeuwse kunst!)