Home » Beeldende Aspecten » Licht » Lichtrichtingen

Lichtrichtingen

Licht kan vanuit verschillende richtingen op een voorwerp vallen. Dit zijn de verschillende lichtrichtingen:

Meelicht / Tegenlicht / Zijlicht / Strijklicht


Meelicht

Het licht gaat met de kijkrichting van de kunstenaar/toeschouwer mee. Het onderwerp is goed verlicht en er is weinig schaduw te zien. 

Tegenlicht

Het licht schijnt richting de beschouwer. Hierdoor zie je het onderwerp als silhouet. Bij tegenlicht zijn erg geen details/plasticiteit te zien in het onderwerp. 

Hier heeft de kunstenaar tegenlicht in zijn schilderij gebruikt. 

Zijlicht

Bij zijlicht komt het licht van links of rechts. Hierdoor zie je aan de ene kant van het onderwerp veel eigen schaduw, en aan de andere kant veel licht. Hierdoor zijn de details/plasticiteit goed te zien. 

Johannes vermeer gebruikte zijlicht voor het maken van 'het meisje met de parel'

Strijklicht

Bij strijklicht schijnt het licht vlak over het oppervlak. Hierdoor zijn alle details van het oppervlak heel goed zichtbaar. Deze details noemen we ook wel textuur (waar iets van gemaakt is).