Home » Beeldende Aspecten » Licht » Lichtsoort

Lichtsoort

We kennen twee verschillende soorten licht:

Natuurlijk licht en kunstmatig licht. 

Natuurlijk licht

De belangrijkste natuurlijke lichtbron is de zon. Maar je kunt ook denken aan maanlicht, sterlicht of bliksemlicht. 

Kunstmatig licht

Kunstmatige lichtbronnen zijn door de mens gemaakte lichtbronnen. Zoals lamplicht, licht van vlammende lichtbronnen en vuurlicht.