Home » Bovenbouw » Kunstgeschiedenis » Romeinen

Romeinen (200 BCE - 500 CE)

Nemen kunst en cultuur direct over van de Grieken. Niet alleen architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, maar ook
muziek, theater en literatuur.


Zien de verfijnde Griekse cultuur als autoriteit.


In de 2e eeuw v.c. wordt Griekenland een Romeinse provincie. Het centrum van kunst verschuift naar Rome. Veel kunstenaars
vertrekken daarheen om te werken. Veel oude Griekse meesterwerken worden als oorlogsbuit naar Rome verscheept.


Romeinen zijn praktische ingenieurs. Komen in hun uitgestrekte rijk veel kennis tegen. Ze perfectioneren die en ontwikkelen er nieuwe toepassingen voor. Zo worden Beton, baksteen en koepelbouw ‘geleend’, maar door de perfectie van de Romeinen wordt het vaak gezien als Romeinse uitvinding.


Kunst alomtegenwoordig in Romeinse samenleving. In het openbare leven staan prachtige tempels en overal worden
standbeelden weggezet. Alle paleismuren worden vol liefde volgeschilderd met de mooiste fresco’s, en op vloeren prijkten
prachtige mozaïeken. Rijke Romeinen lieten prachtig gebeeldhouwde (hoog-relief) sarcofagen voor zichzelf maken, Keizers bouwden grootse fora met state-of-the-art architectuur en zeer veel beeldhouwkunst.


Kunst had zeker ook een propagandafunctie. Standbeelden van keizers waren ook bedoeld om macht en onoverwinnelijkheid uit te drukken.


Oudst overgebleven 'westerse' schilderkunst. Met name in Pompei. Ook is er veel schilderwerk bewaard uit Romeins Egypte, waar de mummie-cultuur bleef bestaan en super-realistische ‘grafmaskers’ je nog intens aankijken.