Home » Bovenbouw » Kunstgeschiedenis » Middeleeuwen

Middeleeuwen 500 - 1500

Grofweg in te delen in drie periodes;

Vroege middeleeuwen (500 - 1000)

Romaanse periode (1000 - 1150)

Gotiek (1150 - 1500)

'De middeleeuwen' is een ietwat beledigende naam voor de periode tussen twee gouden tijdperken in (vandaar de naam; de eeuwen er midden tussenin!) Veel mensen uit de periode ná de Middeleeuwen vonden dat er op cultureel gebied niets noemenswaardigs was gebeurd in de Middeleeuwen, en dat vooral gekeken moest worden naar de klassieke periode voor inspiratie! (zie Renaissance)

Uiteraard is dit onzin!

Na de val van het Romeinse rijk in het westen bleef de Romeinse cultuur bestaan in het oosten, met als hoofdstad Constantinopel (tegenwoordig Istanboel). In het westen was het in het begin een 'duistere' tijd waarin de cultuur van de Romeinen grotendeels verdween, de wegen niet meer werden onderhouden en de handel voor een zeer groot gedeelte verdween. De bevolking slonk drastisch en leefde relatief zeer geïsoleerd in kleine gemeenschappen.

gaandeweg werd de situatie beter en zo rond het jaar 1000 ontwikkelde het westen zich weer tot een dynamische cultuur.

De kunst en architectuur uit deze periode is grotendeels christelijk. Dit komt natuurlijk omdat veel geld en vakmanschap werd gestoken in kerken. Reden hiervoor is onder andere de pelgrimscultuur die ontstond, maar ook de relatie tussen schenken aan de kerk en het 'zielenheil' van de schenkers. Het hoogtepunt van de middeleeuwse architectuur zijn dan ook de grandioze Gotische kathedralen die overal in Europa in de nieuw ontstane steden werden gebouwd.

Desondanks is er ook waanzinnige 'wereldlijke' kunst overgebleven. Van kostbare gouden kunstschatten voor koningsgraven tot een 70 meter lang geborduurd stripverhaal-wandtapijt.