Home » Beeldende Aspecten » Textuur » Structuur

Structuur

geeft aan hoe een vorm is samengesteld/opgebouwd en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Iedere vorm heeft structuur.

De structuur van dit touw, zijn alle losse strengen touw, die samen één dik stuk touw vormen.

De textuur hiervan is ruw.