Home » Beeldende Aspecten » Licht » Lichtintensiteit

Lichtintensiteit

Hoe sterk het licht is is van invloed op hoe wij kleuren, vormen en ruimte om ons heen zien. We maken onderscheid tussen fel licht, zwak licht, getemperd licht en diffuus licht. Hieronder leggen we daar meer over uit:


Fel licht

Als er fel licht schijnt heeft als gevolg:

- de kleuren van vormen en oppervlakken zijn goed zichtbaar

- Je ziet een groot licht/donker contrast

- De schaduwen zijn goed te zien

- Details en textuur zijn goed zichtbaar

Hieronder zie je een foto bij fel licht, kun je de bovenstaande gevolgen herkennen?

Zwak licht

Als er zwak licht is, dan heeft als gevolg dat:

- kleuren en vormen minder goed te zien zijn

- Er geen grote licht/donker verschillen zijn

-De schaduw geen duidelijke begrenzing heeft

- Details en textuur zijn niet goed te zien

Hier zie je een voorbeeld van een foto bij zwak licht:

Getemperd licht

Als licht getemperd wordt, dan betekent dat dat het licht wordt afgezwakt. Dit kan door zowel natuurlijke oorzaken ( wolken, mist, bladerdek ) als door kunstmatige oorzaken ( matglas, gordijnen, jaloezieën) zijn. 

Bij getemperd licht is het licht afgezwakt, dus je zult geen opvallende schaduwen zien. 

Diffuus licht

Bij diffuus licht lijkt het alsof het licht verstrooid/verspreid wordt. Dit gebeurd bijvoorbeeld als er een egaal wolkendek is zoals bij de foto hieronder. Je kunt dan niet goed zien waar de zon is, en er is geen schaduw te zien.