Home » Beeldende Aspecten » Kleur » Kleurcontrasten

Kleurcontrasten

Hoe groter het verschil is tussen met elkaar gecombineerde kleuren, hoe meer de afzonderlijke kleuren zullen opvallen. Deze tegenstelling noem je een kleurcontrast. We kennen verschillende soorten kleurcontrasten:

  • kleur-tegen-kleur contrast
  • licht - donker contrast
  • warm - koud contrast
  • complementair contrast
  • kwaliteitscontrast
  • kwantiteitscontrast

Kleur-tegen-kleur contrast

Bij een kleur tegen kleur contrast gebruik je zoveel mogelijk kleuren uit de kleurencirkel in één werk. Naast deze kleuren kun je ook zwart of wit gebruiken. 

KLM Airlines mural in Lisbon, 2015, door Rik Hedof

Japanese Event Flyer, 2014, door Taeko Isu

Licht-donker contrast

Je kunt op verschillende manieren een licht-donkercontrast toepassen:

  • door lichte en donkere tonen van een kleur naast elkaar te zetten.
  • door lichte en donkere tonen van een niet kleur naast elkaar te zetten
  • door heldere en niet-heldere kleuren naast elkaar te zetten bijvoorbeeld geel (helder) en violet ( niet-helder) 

Lichte en donkere tonen van een kleur naast elkaar:

Zoë Pawlak

Lichte en donkere tonen van een niet-kleur naast elkaar:

Poster voor festival, 2015, onbekend

Heldere en niet-heldere kleuren naast elkaar:

Flavin Flav, 2009, door Rob Nadeau

Warm-Koud contrast

Je kunt de kleuren uit de kleurencirkel verdelen in koude en warme kleuren. Als je warme en koude kleuren naast elkaar gebruikt, krijg je een warm-koud contrast. 

Illustratie: Ritual I, 2016, door Esthera Preda

Café Terrace, Place du Forum, Arles, 1888, door Vincent van Gogh

Complementair contrast

Als je kleuren die tegenover elkaar staan in de kleurencirkel naast elkaar gebruikt, dan krijg je een complementair kleurcontrast. Complementaire kleuren versterken elkaar.

Fanta logo, complementaire kleuren blauw en oranje. 

Illustratie, complementaire kleuren groen en rood, maker onbekend.

Poster Jazz concert, complementaire kleuren paars en geel, maker onbekend.

Portret van Elisabeth Gerhardt, jaar onbekend, door August Macke

Complementaire kleuren blauw en oranje 

Kwaliteitscontrast

Bij een kwaliteitscontrast staan zuivere en onzuivere tonen van een kleur naast elkaar. Je neemt bijvoorbeeld de kleur magenta-rood uit de kleurencirkel. Door hier wit en zwart aan toe te voegen, krijg je verschillende tinten van magenta-rood. Als je deze tinten naast elkaar gebruikt, spreken we van een kwaliteitscontrast. 

Red ash of the dark solstice, Abigail McCallum

Banff skies, collage, 2013, door Becky Comber

Kwantiteitscontrast

Bij een kwantiteitscontrast gaat het om de hoeveelheden. Er wordt bijvoorbeeld heel veel van de ene kleur gebruikt naast heel weinig naast de andere.

Restraint II, 2015, Xu Ying

Christina's world, 1948, Andrew Wyeth