Home » Beeldende Aspecten » Licht » Lichtval

Lichtval

Licht kan op twee manieren op een voorwerp terecht komen: direct en indirect


Direct licht

Bij direct licht valt het licht rechtstreeks op het voorwerp. 

Indirect licht

Bij indirect licht komt het licht via een omweg op het voorwerp terecht. DIt kan bijvoorbeeld als het licht weerkaatst via een ander oppervlak. 

Overzicht direct & indirect licht

1. Indirect licht - weerkaatst via het plafond

2. Direct licht

3. Direct en indirect licht - het zonlicht weerkaatst via het bureau.